فرم تماس با ما

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

نام واحد زمان پاسخگویی تلفن تماس زمان پاسخگویی تلفن تماس
بخش تعمیرات ۱۰ الی ۱۷ ۶۰۴ ۹۱۰ ۸۸ ۰۲۱
بخش آموزش ۹ الی ۱۹ ۶۰۶ ۹۰۹ ۸۸ ۰۲۱ ۸ الی ۲۲ ۰۹۱۹۲۷۰۳۰۵۳
بخش پشتیبانی ۱۰ الی ۱۷ ۵۵ ۳۲ ۹۳ ۸۸ ۰۲۱
فروش تجهیزات ۱۰ الی ۱۷ ۳۲ ۹۵ ۹۰۵ ۰۹۱۹
مدیریت کامتک ۱۰ الی ۱۷ ۴۲ ۸۴ ۲۱۴ ۰۹۱۰ آنلاین tamiraat.net@gmail.com