آموزش تعمیرات دستگاه بنر و فلکس

با گسترش روزافزون استفاده از دستگاههای چاپ فلكس و بنر ديجيتال عريض ، به ويژه دستگاه چاپ فلكس و بنر جديد که دارای تكنولوژی پيشرفته هد كونيكا و هد سيكو  هستند و همچنين توسعه چشمگير صنعت چاپ ديجيتال كشور ، ايجاد یادگیری آموزش تعمیر دستگاه بنر و تعمیرات دستگاههای Outdoor و Indoor ضروری میشود. شرکت کامتک تامين اطمينان خاطر کارآموزان دستگاه های چاپ فلكس و بنر ديجيتالی عريض و همچنين حمايت از آنها بعد از دوره آموزش را ایجاد میکند. در کارگاههای بزرگ شرکت کامتک کارآموزان علاقمند می توانند ثبت نام کرده و از امکانات آن بهرمند شوند.

آموزش تعمیرات دستگاه بنر و فلکس

دوره آموزش تعمیرات دستگاه بنر شامل دو بخش مجزا میباشد. بخش اول آموزش تعمیرات بردهای دستگاه است که از نقشه خوانی و عیب یابی و در نهایت رفع عیب و تعمیر اینگونه بردها را آموزش می دهیم. بخش دوم شامل رفع عیوب مکانیک دستگاه است. ارتباط این دور یعنی تعمیرات برد و مکانیک میتواند کارآموزان را در این بخش به مهارت جدی در بازار کار برساند.

آموزش تعمیرات بنر و فلکس
آموزش تعمیر دستگاه بنر
آموزش تعمیرات بنر و فلکس

برخی از سوال و پاسخهایی که در دوره آموزش تعمیرات دستگاه بنر و فلکس مطرح میشود :

روغنکاری ریل و بلبرینگ های  دستگاه چاپ فلکس وبنر چه تاثیری بر کار دستگاه دارد؟ 

باعث طول عمر بیشتر قطعات مکانیکی دستگاه شده و همچنین باعث می شود کریژ بر روی ریل اصلی نرم حرکت کند و کیفیت چاپ بیشتر می شود .

اگر سنسورهای رول باز کن دستگاه چاپ فلکس وبنر به موقع رول را باز نمی کند چه اقدامی باید انجام داد؟ 

باید چشم رول باز کن ،چرخ دنده های مربوط به رول باز کن و سیستم های برقی دستگاه را چک کنیم .

اگر هنگام روشن کردن دستگاه چاپ فلکس و بنرموتورهای دستگاه دستور نگرفت چه باید کرد؟ 

ابتدا اطمینان حاصل نمایید که اشکال نرم افزاری نیست. در مرحله بعد سرودستگاه وموتور دستگاه را چک نموده وبعد پاورهایی را که برق ورودی موتور و سرو را تامین می نماید کنترل نمایید.

دما و رطوبت استاندارد برای محیط چاپخانه فلکس و بنر چند درجه باید باشد؟ 

۲۷-۳۰ درجه دما و ۴۰-۶۰ درجه رطوبت همچنین محیط چاپ باید عاری از هر گونه آلودگی و گرد و غبار باشد .

فرم تماس با ما

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.